<div align="center"> <h1>Strona Domowa Roberta Fetera</h1> <h3>Matematyka interaktywna, wyznaczanie miejsc zerowych, rozwiązywanie układów równań, wyznaczanie macierzy odwrotnej - wszystko to ONLINE!</h3> <p>matematyka, wyznaczniki, wyznacznik, metoda wyznaczników, równania kwadratowe, miejsca zerowe, delta, p, q, wierzchołek paraboli,wierzchołek, obliczanie, pierwiastki, pierwiastek, macierz, macierze, macierz odwrotna, ciąg arytmetyczny, różnica, wyraz pocz</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://rfeter.republika.pl" rel="nofollow">http://rfeter.republika.pl</a></p> </div>